EN   FR   DE   LT   RU

Atsakinga plėtra

Pasitelkdama pažangų mąstymą ir inovatyvias idėjas „Narbutas“ įmonių grupė, kurdama naujus biuro baldus ar pristatydama individualius sprendimus klientams, atsakingai rūpinasi savo veiksmų rezultatais kiekviename vertės kūrimo etape, todėl sąmoningai renkasi teigiamą poveikį aplinkai turinčius būdus ir atlieka atsakingus veiksmus, siekdama sukurti patogią ir šiuolaikišką darbo vietą bei patenkinti nuolat besikeičiančius klientų poreikius.

„Narbutas“ įmonės yra atsakingos visoms jų veikla suinteresuotoms grupėms: klientams, darbuotojams, tiekėjams, verslo partneriams. Norint dirbti darnoje su aplinka yra naudojama visuma metodų, užtikrinančių vystymąsi, kuriantį žmonių gerovę dabar ir ateityje.

Ilgametė „Narbutas“ įmonių grupės patirtis tobulinant veiklos procesus, diegiant pažangiausias technologijas ir naudojant šiuolaikines medžiagas, užtikrinančias ilgesnį gaminamų biuro baldų  tarnavimo laiką, be reikalo neeikvojant energijos ir gamtos išteklių, kasdien auga glaudžiai bendradarbiaujant su partneriais ir tiekėjais. Atsakingas išteklių naudojimas skatinamas visuose produkto gyvavimo etapuose - nuo idėjos sukūrimo iki optimaliausio sprendimo radimo kliento biure. 

Atsižvelgiant į klientų poreikius, nauji biuro baldai kuriami pirmiausiai galvojant apie ergonomiką, tai yra apie biure dirbantį žmogų, todėl užtikrina ilgalaikį, sveikatą tausojantį poveikį. „Narbutas“ įmonės prisideda prie klientų gyvenimo kokybės gerinimo padėdamos formuoti įkvėpiančią ir efektyvią darbo aplinką, užtikrinančią gerą savijautą biure ir padedančią kiekvieną darbo dieną siekti geriausių rezultatų.

Rūpinantis miškų ekosistemos išsaugojimu, biuro baldų gamybai naudojamos medienos medžiagos ir gaminiai yra tiekiami iš FSC, PEFC sertifikuotų ir pagal tvarios miškotvarkos principus prižiūrimų miškų. Atsakingas medienos naudojimas stabdo miškų nykimą ir prisideda prie mūsų aplinkos išsaugojimo.

Gaminių metaliniams paviršiams dengti naudojamuose produktuose nėra pavojingų cheminių medžiagų. Metaliniai paviršiai dengiami organiniais dažais. Tai patvirtina tiekėjų sertifikatai. 

Norėdama išvengti neigiamo poveikio aplinkai, „Narbutas” įmonių grupė siekia atsakingai naudoti visus resursus, todėl biuro baldų pakuotės yra pagamintos iš tinkamos perdirbti medžiagos bei yra paženklintos Mobius loop ženklu. To dėka panaudotas baldų įpakavimas yra grąžinamas į partnerių įmones, ir ten vėl perdirbamas.

„Narbutas“ gaminami biuro baldai yra atsakingos ir darnios veiklos rezultatas, padedantis sukurti optimalias darbo sąlygas, tausojančias žmogaus sveikatą, bei sąmoningų procesų dėka prisidedantis prie ekologinės pusiausvyros išlaikymo.